Monday, June 04, 2007

Live and let live...

Nature's fruits are not for humans alone...
A squirrel enjoying the 'King of Fruits'

2 comments:

P.A.Aneesh said...

വിപീ...ഇയാള്‍ക്കു ഇങ്ങനെ ഒരു ദൌര്‍ബല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എ ന്നു ഞാന്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ട്ടോ.... ഹെയ്‌ , തെറ്റി ദ്ഡ്ഡരിക്കേണ്ട...ഫോട്ടം പിടുത്തത്തിനെപ്പറ്റിയാ പറഞ്ഞു വരുന്നതു....ഫോട്ടൊ എല്ലാം കൊള്ളാം കേട്ടോ....

Vipin A. K. said...

thanks anish!